Lager drikkevann fra takrenna

Klimaendringene vil føre til vann-mangel i store deler av Afrika. Men det finnes håp – på afrikanske hustak.

Ingen masterplan

Norske bedrifter mangler fagarbeidere. Dagens ungdom vil nemlig helst bli direktør. Eller kanskje kjendis. Skolerådgiverne har tøffe dager.

KORTNYTT

Vil ha lakseoppdrett til havs

SalMar på Frøya vil bygge gigantmerder for lakseoppdrett langt til havs, og mener dette er fremtida for norsk oppdrett. Med seg på laget har de SINTEF.

KORTNYTT

Forbygg vinterskader på huset ditt

Hver vinter kollapser flere bygninger i Norge på grunn av snø. Klimaendringene kan gi mer våt nedbør, og store snømengder. Mange bygninger er ikke dimensjonert for dette.

Mer mat fra maten med roboter

Kan en industrirobot klare å fjerne brystfilet fra en kylling, og samtidig få mer ut av råstoffet? Det er et av spørsmålene forskerne i prosjektet CYCLE nå har svaret på.

KORTNYTT

WWF ga miljøpris til norsk trålredskap

Oppfinnelsen hindrer overfiske og fangst av arter man ikke vil ha i trålen. Det ga nylig utviklerne, SINTEF og Havforskningsinstituttet, den prestisjefylte WWF-prisen «The international Smart Gear Competition».

KORTNYTT

Slik fyrer du riktig

Forurensingen kan reduseres betraktelig med nyere og mer miljøvennlige vedovner. Men man må også fyre riktig for å få bedre utnyttelse av veden. Da er selve opptenningen viktig.

KORTNYTT

Hvordan isolere miljøvennlig?

Forskere har sammenliknet åtte isolasjonsmaterialer med hensyn til energibruk, klimagassutslipp og innhold av helse- og miljøfarlige stoffer. Vinneren er mineralullisolasjon.

Tester «trygghetsalarm 2.0»

Om forskere får det som de vil, kan vi snart måle akselerasjonen til bestemor. Dersom hun faller, vel å merke.

Jakter på den optimale lusebehandling

Det er et sjansespill å dosere lusemiddel i lukkede laksemerder. En av grunnene er at det er vanskelig å anslå vannmengden i merdene. Nye beregningsmetoder og rutiner vil gjøre behandlingen mer effektiv – og mer miljøvennlig.

Kultur i lomma? Ja takk.

Både unge og gamle synes det er spennende å høre fortellinger knyttet til kulturminner fra byen sin. Og at de ligger på en app er ekstra kult.

En av tre feilmedisineres på sykehjem

Sykehjemsbeboere bruker syv ulike medisiner i gjennomsnitt. Det fører blant annet til sløvhet, trøtthet, og flere fallulykker. Løsningen kan finnes på et nettbrett.

MED VIDEO

Skipsmodelltanken fyller 75 år

NTH, Norges første tekniske universitet og forløperen til både SINTEF, MARINTEK og NTNU åpnet i Trondheim i 1910. Bare tre år senere startet forskerne her med planene for en forskningstank på hele 170 meter.

Helsesjekk for Oslos vann og avløp

Vi tar det for gitt: At vann- og avløpssystemer fungerer som de skal, så vi kan drikke rent vann fra springen, dusje, og gå på toalettet. Men det er ingen selvfølge.

KORTNYTT

Populært å være enøk-pilot

Det er et stort potensiale for energioppgradering av etterkrigsboliger. Et forskningsprosjekt som etterlyser demonstrasjonshus har fått overveldende respons fra boligeeiere i hele landet.

KORTNYTT

Ung i NAV – ikke alltid lett

Mange unge NAV-brukere har så store helseproblemer at de verken kan jobbe eller gå på skole. Dette gjelder særlig unge med sammensatte behov, som ofte sliter med dårlig selvfølelse og manglende motivasjon etter mange nederlag.

KORTNYTT

Helse – på skift?

Stadig flere jobber utenfor normal arbeidstid – og fleksibel arbeidstid er etterspurt. Men hvilken effekt har denne utviklingen på helse og sikkerhet?

KORTNYTT

Færre vannskader med lekkasjestopper

Lekkasjestoppere registrerer lekkasje, stanser vanntilførselen og begrenser dermed følgeskadene etter lekkasjer fra løse vanninstallasjoner. Ved nyinstallasjoner er det nå påbudt å montere lekkasjestopper.

Fanger falske hormoner

De skader vår evne til reproduksjon, og forurenser naturen. Hormonhermere som finnes i rekke forbruksvarer dukker til slutt opp i vannet vårt. Men de lar seg fange.

Driver brenselcelle med bakterier

I Trondheim har forskere lykkes med å få bakterier til å drive en brenselcelle. «Drivstoffet» er avfallsvann – og resultatet av prosessen er rensede vanndråper og elektrisitet.