Her er elever fra Olav Duun videregående skole i gang med å gjøre tomannsboligen om til et energieffektivt passivhus. Foto: Ståle Tranås.

Nedslitt leiebolig ble moderne passivhus

En sliten, kommunal bolig i Overhalla har fått nytt liv som passivhus, takket være et samarbeidsprosjekt hvor elever i videregående skole stod for oppføringen.

Olav Duun videregående skole i Overhalla kommune har sammen med SINTEF Byggforsk og lokal byggenæring samarbeidet om oppgradering av en tomannsbolig fra 1972 til passivhusstandard.

Prosjektet har vist hvordan kommuner kan oppgradere en eksisterende, nedslitt kommunal bolig til passivhusnivå – med full universell utforming.

– Boligen som ble oppgradert var en typisk 70-tallsbolig, som det finnes mange av i Norge. Prosjektet kan dermed brukes som et utgangspunkt for lignende oppgraderingsprosjekter, sier seniorforsker Ruth Woods ved SINTEF Byggforsk.

Oppgraderte bolig og utdanningstilbud

Målet med prosjektet var todelt:

  • Å støtte kommunens arbeid med å få til gode boligløsninger for deler av befolkningen som av ulike grunner har vanskeligheter med å komme inn på boligmarkedet.
  • Å skape en virkelighetsnær læringsarena for elever i byggfag og helse- og oppvekstfag ved videregående skoler, med fokus på universelt utformede og energieffektive boliger.

I tillegg til praksisen på byggeplassen har elever og lærere deltatt i workshoper om passivhusbygging, oppgradering, universell utforming og beboermedvirkning.

Involverte helse- og oppvekstfag

Det som skiller prosjektet fra tidligere prosjekter med lignende ambisjoner, er tverrfagligheten som oppstod ved å involvere elever fra helse- og oppvekstfag direkte i prosjektet. Gjennom prosjektet fikk elevene innsikt i etablerte metoder for å få fram beboernes behov og preferanser.

Liten, men universell

Tomannsboligen er liten; 123 m2 totalt. Det skapte utfordringer når boligen skulle tilpasses kravene til universell utforming. I dette prosjektet måtte badet bli større, og boligen fikk åpen løsning mellom kjøkken og stue. Mindre gangarealer og lagringsplass i boligen gjorde det nødvendig å bygge et påbygg til lagring av utstyr som f.eks. rullestoler. Disse endringene har økt boligens funksjonalitet, og gjør at flere brukergrupper nå kan bo der.

Prosjektet har vært en læringsarena hvor nye løsninger har blitt testet. Oppgraderingen har dermed hatt stor nytteverdi både for skolen og for kommunen.

Rapporten “Overhalla bolig: Rimelig oppgradering av kommunal bolig i samarbeid med videregående skole” kan lastes ned her