Fremragende forskning ga pris til Ragnhild Hellesø fra Universitetet i Oslo (t.v.) og Line Melby i SINTEF. Foto: Thor Nielsen.

Fikk pris for forskning på e-meldinger

Da kommunene innførte e-meldinger, kommuniserte hjemmesykepleiere, leger og sykehus mer og bedre med hverandre.

Det viser et forskningsprosjekt i regi av SINTEF og Universitetet i Oslo. Forskerne bak studien, Line Melby i SINTEF og Ragnhild Hellesø ved Universitetet i Oslo mottok nylig SINTEFs pris for fremragende forskning 2015 for arbeidet.

Enklere kommunikasjon og automatisk dokumentasjon

Tre kommuner var med i studien, og et stort utvalg helsepersonell og administrativt ansatte ble intervjuet.  Forskerne var særlig opptatt av hvilken betydning bruk av informasjonsteknologi har for kvaliteten og nøyaktigheten på informasjonen som utveksles. Ifølge forskerne har innføring av e-meldinger gjort kommunikasjon enklere, den har økt og fører i tillegg til automatisk dokumentasjon.

I tillegg til intervjuene var forskerne med hjemmesykepleien ut på 97 hjemmebesøk. Hjemmesykepleierne fortalte at de følte at de ble tatt mer på alvor, og at e-meldingene bidro til mer tilgjengelighet og kvalitet i kommunikasjonen. De skriftlige meldingene ga også rom for refleksjon og betenkningstid.

Både leger og sykepleiere mente det reduserte feil i behandlingen og omsorgen. Fordi meldingene blir en del av pasientjournalen, bidrar e-meldinger også til økt pasientsikkerhet.

Supplerende kommunikasjon nødvendig

E-meldinger erstatter likevel ikke tidligere kommunikasjonsmåter. Telefon er fremdeles nødvendig i for eksempel hastetilfeller.

Enkelte ulemper med systemet ble også avdekket: Noen av de intervjuede mente det av forvirrende å både forholde seg til telefon, papir og e-meldinger.  Andre sa at de savnet den personlige kontakten.

Forskningsprisen utdeles for et fremragende vitenskapelig arbeid som har vakt internasjonal oppmerksomhet innenfor sitt fagfelt og er publisert i et internasjonalt tidsskrift med referee-ordning. Prisen består av et diplom og 150 000 kroner som deles mellom prismottakerne.

Her finner du artikkelen “Introducing electronic messaging in Norwegian healthcare: Unintended consequenses for interprofessional collaboration.”