Fornøyde FME-ledere: Fra venstre: Duncan Akporiaye, SINTEF Materialer og kjemi, Hege Brende, NTNU, Arild Gustavsen, NTNU, Anne Karin Hemminsten, SINTEF Energi, Mona Mølnvik, SINTEF Energi, Gerd Kjølle, SINTEF Energi. Foto: Anne Stenstrup-Duch.

1,3 milliarder til forskning på miljøteknologi

Norges forskningsråd har tildelt nærmere 1,3 mrd. kroner i støtte til åtte Forskningssentre for miljøvennlig energi (FME). SINTEF og NTNU deltar i alle.

Tildelingen av de nye forskningssentrene ble annonsert av Olje- og energiminister Tord Lien 26.mai. Både NTNU og SINTEF deltar i alle sentrene som fikk støtte. Støtten utbetales i årlige bevilgninger i inntil åtte år og utløser like stort beløp i støtte fra næringsliv/industri og FoU-partnere.

FME-ordningen ble opprettet i 2009. Det finnes i dag 11 Forskningssentre for miljøvennlig energi, hvor NTNU er vertsinstitusjon/prosjektansvarlig for to og deltager i ytterligere fem, mens SINTEF er vertsinstitusjon/prosjektansvarlig for fire sentre og deltaker i ytterligere tre.

En oppsummering gjort i august 2015 viste at de nåværende FME-ene som NTNU og SINTEF deltar i har utløst hele 950 millioner kroner i investeringer i forskning fra næringslivet. Det har kommet mer enn 200 registrerte innovasjoner, herunder både lisenser og nyetableringer fra FME-ene som NTNU og SINTEF nå deltar i.  Mer enn 80 bedrifter deltar i samarbeid med 70 forskningspartnere fra inn- og utland i dagens sentre. Over 130 doktorgrader, 100 mastergrader og 25 postdoktorarbeider har blitt produsert i tilknytning til FME-er.

Disse sentrene fikk støtte:

  • Norwegian CCS Research Centre – Industry driven innovation for fast track CCS deployment/NCCS (SINTEF er vertsinstitusjon/prosjektansvarlig, NTNU er deltaker)
  • Norwegian Research Centre for Hydropower Technology (NTNU er vertsinstitusjon/prosjektansvarlig, SINTEF er deltaker)
  • The Research Centre on Zero Emission Neighbourhoods in Smart Cities/ZEN (NTNU er vertsinstitusjon/prosjektansvarlig, SINTEF er deltaker)
  • Norwegian Centre for Sustainable Bio-based Fuels and Energy (NMBU er vertsinstitusjon/prosjektansvarlig, SINTEF har senterledelsen og NTNU er deltaker)
  • Centre for intelligent electricity distribution/CINELDI (SINTEF er vertsinstitusjon/prosjektansvarlig, NTNU er deltaker)
  • Centre for an Energy Efficient and Competitive Industry for the Future/HighEFF (SINTEF er vertsinstitusjon/prosjektansvarlig, NTNU er deltaker)
  • Research Centre for Sustainable Solar Cell Technology (IFE er vertsinstitusjon/prosjektansvarlig, både NTNU og SINTEF er deltakere)
  • Mobility Zero Emission Energy Systems (IFE er vertsinstitusjon/prosjektansvarlig, både NTNU og SINTEF er deltakere)

Fakta om Forskningssentre for miljøvennlig energi (FME – trykk på denne lenken for å komme til Norges forskningsråds nettsider)

Ordningen med forskningssentre for miljøvennlig energi (FME) skal etablere tidsbegrensede forskningssentre som har en konsentrert, fokusert og langsiktig forskningsinnsats på høyt internasjonalt nivå for å løse utpekte utfordringer på energi- og miljøområdet.

Sentrene finansieres med 50 prosent fra Norges forskningsråd, som skal utløse 25 prosent egeninnsats fra de deltakende forskningsinstitusjoner, og minimum 25 prosent finansiering fra næringslivsaktører eller andre brukerpartnere. Brukerpartnere skal delta aktivt i senterets styring, finansiering og forskning. Målet med FME-ordningen er å løse sentrale utfordringer på energiområdet, utvikle løsninger for lavutslippssamfunnet og styrke innovasjonsevnen i næringslivet.