Navigerer i 3D: Ved hjelp av CT bilder som er tatt på forhånd, og nå koblet opp mot et nytt bildeveiledningssystem, kan legene lete og finne svulster med en mye større nøyaktighet enn før. Det øker sjansene for å få tatt ut en livreddende biopsi. Her tester forskningsingeniør i SINTEF, Erlend Hofstad (t.v.) og overlege Olav Håkon Leira ut "storebroren" til det nye gratis-systemet. Foto: Thor Nielsen.

Vil redde liv med gratis teknologi

Et bildebasert 3D-navigasjonsverktøy skal gi lungeleger verden over hjelp til å finne svulster. Verktøyet, som er utviklet av norske forskere, kan lastes ned på en vanlig pc og er helt gratis.

Teknologi som redder pasienter med lungekreft bør ikke være tilgjengelig kun for den rike pasienteliten, mener lungespesialist Håkon Olav Leira ved St. Olavs Hospital. Derfor har han gjort noe med det.

I mange år har leger og kirurger ved sykehuset arbeidet tett med forskere og teknologer ved SINTEF. Sammen har de utviklet en rekke medisinske verktøy for såkalt bildestyrt kirurgi. Disse bildestyrte operasjonsverktøyene gjør at legene trygt kan operere med såkalt kikkhullskirurgi, eller minimal invasiv kirurgi på fagspråket, fordi de får kart og bilder av kroppens indre mens de opererer. Men det er kostbart utstyr.

– Det aller siste vi har utviklet er derfor en forenklet og gratis utgave av et eksisterende verktøy for lungebronkoskopi, forklarer prosjektleder og programvareutvikler i SINTEF, Janne Beate Lervik Bakeng. Hun har hatt ansvaret for det nye medisinske forsknings-verktøyet, som har fått navnet Fraxinus og som kan lastes ned gratis. Fraxinus betyr livets tre, som gir klar assosiasjon lungene våre.

Også for de fattige

Historien bak det nye operasjonsverktøyet startet kvelden etter en vellykket bronkoskopiundersøkelse en gang i 2014. Da setter lungelege Håkon Olav Leira seg foran datamaskinen og surfer seg fram til nettsidene til Medisinsk Forskingsfond. Her søker han om en knapp million forskningskroner til allmengjøring av den medisinske teknologien. Planen er at det kan finansiere en forenklet gratisversjon av verktøyet – slik at flere kan dra nytte av teknologien.

Vevsprøve fra lungebronkoskopi.

Slik ser en vevsprøve fra en lungebronkoskopi ut. Foto: Thor Nielsen.

Søknaden ble godt tatt i mot: Prosjektet fikk full støtte, og i dag er verktøyet ferdig utviklet av SINTEF – som fikk oppdraget med å realisere legens visjon.

– Programmet som nå er tilgjengelig for all verdens leger og forskere koster ingenting, og kan lastes ned på en helt vanlig hjemme-pc. Det øker mulighetene for sikker behandling for svært mange lungesyke – også i den tredje verden, sier Leira.

Komplekse lunger

– Lungene våre er svært komplekse organer. Man kan sammenlikne bronkiene med et tre som forgreiner seg utallige ganger. Først deler luftrøret seg i to i øverste del av brystkassen vår. Deretter deler de to forgreiningene seg i to hele 23 ganger på hver side, forklarer Leira, som har en doktorgrad i bildestyrt bronkoskopi.

Dette gjør det nesten umulig å finne en sti gjennom luftveiene til stedet legen skal ta prøver om man ikke har et hjelpeverktøy.  Det opprinnelige bronkoskopiutstyret, eller fullversjonen om du vil, inneholder en posisjonssensor med et ørlite kamera som følger legenes jakt på svulsten og viser bronkoskopets posisjon inne i lungen. Noe som gjør det lettere å finne og ta ut vevsprøver når det for eksempel er mistanke om lungekreft.

Det var altså takket være  fullversjonen som har navnet CustusX (www.custusx.org) at forskerne kunne “bygge” et forenklet verktøy. Denne utgaven har ikke sporing, men gir allikevel legen et kart over pasientens lunger, så inngrepet kan planlegges bedre. Det øker sjansene for å få tatt ut en god biopsi – som øker sjansene for raskere og riktig behandling.

Virtuell lungeundersøkelse

– Systemet krever at man på forhånd har et sett med CT bilder av pasientens lunger. Deretter lastes disse inn i Fraxinus – og man får et nøyaktig kart av kroppens indre, forklarer SINTEF-forsker Janne Beate Bakeng. Hun er utdannet programvareutvikler og har men har et hjerte som banker ekstra for medisinfaget.

Den opprinnelige planen min var å bli lege, men da jeg oppdaget at jeg kunne jobbe med å utvikle utstyr for legene –og redde liv på den måten, endte jeg opp som en av svært få jenter på NTNU sin linje for it, forteller forskeren.

Nå jobber hun altså med medisinske bilder, slik at leger og andre kan bruke de bildestyrte operasjonsverktøyene som har blitt til her.

– I Fraxinus tar vi brukeren med på en virtuell reise gjennom pasientens lungetre. Vi simulerer en bronkoskopi, og fordi bildene er fra pasienten, vil det brukeren ser og opplever være svært nær en reell bronkoskopiundersøkelse, forklarer Bakeng.

Faktaboks om Custus X og Open source:

I dag sitter forskningsstiftelsen SINTEF på en svært stor kodebase med algoritmer som brukes som forskningsverktøy i  bildeveiledet terapi. Denne er nå gjort åpen tilgjengelig, såkalt Open Source, og er nedlastbare. Kodene gjelder prosedyrer for kikkhulskirurgi i mageregionen, lungekirurgi, nevro- og karkirurgi. Det er denne kodebasen som er "grunnmuren" i dette nye navigasjons-systemet for lunger, som har fått navnet Fraxinus.

Åpen kildekode (på engelsk Open Source) betyr at kildekoden til et dataprogram er gjort tilgjengelig for alle. Dette skjer som oftest via nettet. All åpen kildekode fra SINTEF sin avdeling for medisinsk teknologi ligger på nettet.

Lisensbaserte alternativer

Ifølge Håkon Olav Leira, finnes det tilsvarende bildestyringsverktøy i dag, men disse er svært kostbare i bruk. Lisensen koster rundt en million kroner og i tillegg må sykehusene ut med rundt ti tusen norske kroner hver gang det benyttes. Nå håper han at teknologien vil redde liv – også hos den fattige delen av verdens befolkning.

– Vi gjorde en uformell spørreundersøkelse under et forum for bronkoskopi-leger. Alle de 30 som var til stede var klare på at et slikt system ville være svært nyttig. Og det er jo et brukbart signal om at vi har truffet med denne satsingen, sier Leira.