I boka "Kroppen snakker" av forskningsjournalist Åse Dragland presenteres ny forskningsbasert kunnskap om kroppsspråket vårt.

Ny viten om kroppspråket vårt

Hvorfor krysser folk flest beina sine når de får bedøvelse av tannlegen? Og hvorfor har vi så lett for å føre hånda opp mot ansiktet når vi lyver?

Det finnes få bøker om kroppsspråk på norsk, og de som finnes er gjerne rettet inn mot jobb og profesjon. Boka “Kroppen snakker” er skrevet av Gemini-journalist Åse Dragland i SINTEF, og tar for seg posisjoner, gester og stillinger de fleste av oss kjenner seg igjen i, og som kan gi nyttig kunnskap til alle som er opptatt av kommunkasjon mellom mennesker. Boka er forskningsbasert og viser til en rekke vitenskapelige undersøkelser.

Botox, intuisjon og førsteinntrykk

Noen av temaene i boka er hvordan et førsteinntrykk dannes andre i løpet av sekunder, og at glatte Botox-panner ikke bare kan gi andre problemer med å forstå hva vedkommende føler, men også føre til at personen selv får problemer med å oppfatte triste situasjoner. Boka tar også  opp betydningen av hvor vi plasserer oss i rom og ved bord, og viser hvordan vi automatisk hermer kroppsspråket til de vi liker og omgås.

Forfatteren belyser i tillegg emner som empati, intuisjon og telepati som også inngår i det tause språket vårt.

Spennende speilnevroner

Et par kapitler vies til speilnevronene. Dette er spesialiserte hjerneceller som ble oppdaget på åttitallet og som mange mener har revolusjonert vår oppfattelse av hvordan vennskap utvikles, og god sosial kommunikasjon vedlikeholdes. Cellene aktiveres ikke bare når vi selv føler noe eller utfører en handling, men også når andre mennesker viser følelser eller gjør de samme handlingene. Lukt og lyd kan også aktivisere cellene; om vi for eksempel hører lyden av et klaprende tastatur, strømmer blodet til hjernecellene aktiveres når vi selv skriver på pc’en.

Boka er illustrert av Morten Tefre, og utgitt på forlaget Flux.