Illustrasjonsfoto: NTNU

Laks og tare er gylden kombo

Det mener i alle fall forskere. Derfor bygges det nå et nytt forskningsanlegg for oppdrett av tare like ved Salmars oppdrettsanlegg på Frøya i Sør-Trøndelag.

Årsaken er at taren vokser raskere når den kan nyttiggjøre seg det biologiske «overskuddet» fra lakseproduksjonen:

– Taren tar opp nitrogen og næringssalter fra urin og avføring fra laksen i oppdrettsanlegget. Det fungerer som gjødsel for taren og renser samtidig vannet, forklarer forsker Jorunn Skjermo i SINTEF.

Forsøk ved SINTEF viser at taren kan ta opp rundt ti prosent av det løse nitrogenet fra avføringen i en avstand på 200 til 500 meter fra oppdrettsanlegget. Det gjør det mulig å produsere like mye biomasse i form av tare, som det er laks i anlegget.

Forskningsresultater viser at produksjonen av sukkertare kan fordobles om den dyrkes nært et oppdrettsanlegg. (100-1000 meter.) Dette kan derfor være en aktuell dyrkingsmetode i mange kystområder.

Det planlagte anlegget skal bygges og driftes av ACE (Acuaculture Engineering) og vil bli på fem dekar.