Den sør-afrikanske legen Llewellyn Padayachy tester ut ultralydutstyret med proben mot øyenlokket til pasienten. Foto: SINTEF

Avslører høyt kranietrykk via øyet

En anatomisk oppdagelse kombinert med norsk ultralydteknologi, kan både redde liv og hindre hjerneskader.

Norske ultralyd-forskere har lenge samarbeidet med et av Afrikas største barnesykehus i Cape Town: Red Cross War Memorial Children’s Hospital. Målet med samarbeidet er å overføre og dele kunnskap om ultralyd som 3D-navigasjonssystem for kirurger. Nå har samarbeidet også resultert i et nytt diagnoseverktøy som kan avsløre forhøyet kranietrykk.

Mange hodeskader i Sør-Afrika

Ved sykehuset arbeider blant annet barne-nevrokirurgen Llewellyn Padayachy. En viktig del av jobben hans er å behandle barn som har fått hodeskader, blant annet som følge av de mange trafikkulykkene i landet.

Samarbeidet med de norske forskerne, som bruker ultralyd både til å stille diagnoser og som navigasjonsverktøy under operasjoner, ga nevrokirurgen en ide: Nemlig å bruke ultralyd til avbildning og kartlegging av trykk i hjernen.

Økt intrakranielt trykk kan medføre skade på både hjerne og ryggmarg. I dag avdekkes dette direkte med en sensor, som plasseres i pasientens hode gjennom et hull i kraniet. Prosedyren må utføres på operasjonsstua, og er både kostbar, krevende, og ikke minst belastende for pasienten.

Ørsmå fysiske endringer

Legens teori var at synsnerveskjeden, som går utfra øyeeplet og inn i kraniet, ville påvirkes av trykket i pasientens hode. Han mente at diameteren på synsnerveskjeden ville endres, men også at de dynamiske egenskapene ville påvirkes. Håpet var at ultralydbilder tatt fra pasientenes øyelokk kunne avsløre denne forandringen i nerven. Og kanskje gi livreddende informasjon til legene med en gang.

For å klare å oppfatte disse ørsmå endringene i nerven, måtte nye analysemetoder utvikles.

Etter at forskerteamet hadde undersøkt ultralydbilder tatt av pasienter som tidligere var behandlet på sykehuset, fant de en liten, men signifikant forskjell i synsnerveskjeden: Ved normalt trykk var den myk, men når trykket fra spinalvæsken øker, stivnet vevet. I samarbeid med den sørafrikanske legen begynte de å utvikle et helt nytt og ultralydbasert verktøy som kunne avsløre den ørlille endringen i nerven.

kranietrykkii

Økt intrakranielt (ICT) trykk kan medføre skade på både hjerne og ryggmarg. I dag avdekkes det gjennom å bore hull i kraniet, og så måle trykket med en sensor. En ny metode gjør det samme gjennom en enkel ultralyd-scanning av øyet. Illustrasjon: Knut Gangåssæter/Doghouse

Fra hjernevev til nervesystem

Fra før har nemlig SINTEF-forskerne Reidar Brekken og Tormod Selbekk jobbet mye med ultralyd-signalbehandling for å oppdage små deformasjoner i hjernevev. De erfaringene kom nå til nytte:

– Etter tre år med jobbing og finansiering med interne forskningsmidler har vi omskapt en ide til et faktisk diagnoseverktøy, sier seniorforsker og programvareutvikler Reidar Brekken og forklarer:

Verktøyet består av en egenutviklet algoritme som analyserer ultralydbilder av pasientenes synsnerveskjede, for å avsløre små avvik i bevegelsesmønsteret til nerven.

Med dette verktøyet er det mulig å måle det intrakranielle trykket (ICP) ved at legen rett og slett scanner pasientens øye med en ultralydprobe. Svaret får man på stedet, noe som gjør det mulig å stille tidlig diagnose uten at pasienten trenger å være på operasjonsstuen. For eksempel i en ambulanse allerede på skadestedet.

Den teknologiske og kliniske nyvinningen førte nylig til publisering i det anerkjente tidsskriftet Neurosurgery. (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26813857)

Norske pasienter skal bidra til videreføring

The Norwefgian scientists Tormod Selbekk (t.v.) og Reidar Brekken together with Llewellyn Padayachy som er pediatrisk nevrokirurg ved Red Cross War Memorial Children’s Hospital.

De norske forskerne Tormod Selbekk (t.v.) og Reidar Brekken sammen  Llewellyn Padayachy som er pediatrisk nevrokirurg ved Red Cross War Memorial Children’s Hospital. Foto: SINTEF

Nå skal forskerne prøve ut metoden på en større pasientgruppe, for å verifisere nøyaktigheten på målingene.

– Vi planlegger å gjøre flere kliniske studier på Red Cross War Memorial Children’s Hospital og ved nevrokirurgisk avdeling på St. Olavs Hospital, sier Tormod Selbekk i SINTEF.

Nå jobbes det med å skaffe finansiering til utvikling og verifisering av kons

eptet slik at resultatet kan bli et instrument som er praktisk å bruke i klinikk.

 

Han presiserer at det er svært viktig at pasienter med høyt intrakranielt trykk får behandling så tidlig som mulig. Uten rett behandling kan det føre til hjerneskade, invaliditet og i verste fall død.

– Et instrument som gjør det enkelt å måle intrakranielt trykk, kan bidra til raskere diagnostikk og behandling. Teknologien som er utviklet har et stort potensial til å kunne bidra til et bedre liv for ei svært stor pasientgruppe, sier Selbekk.