Forlatte og tapte garn utgjør et stort miljøproblem som forskere nå går til kamp mot. Illustrasjonsfoto: Thinkstock

Til kamp mot “ghostfishing”

Fiskegarn som driver løst i havet, såkalt ghost fishing er en stor miljøutfordring. Nedbrytbare fiskegarn kan bidra til å løse problemet mener forskere, som nå er i gang med forsøk.

Slitne garn og trålposer blir dødsfeller for fisk og dyr. Verdas dyrevernorganisasjon (World Animal Protection) anslår at en tiendedel av all havforsøpling er fiskeredskaper.

Et treårig forskingsprosjekt skal undersøke hvordan selvoppløselige garn kan tas i bruk i de mest problematiske garnfiskeria i Norge, skriver Telemarksavisa.

– I de biologisk nedbrytbare fiskegarna blir det brukt et materiale som blir spist opp av alger, sopp og bakterier i sjøen. Det er mulig å styre farten på nedbrytinga ved å endre på komponentene. I Norge trenger vi garn som blir oppløst raskt, sier seniorforsker Eduardo Grimaldo ved SINTEF Fiskeri og Havbruk.

I sommer gjennomførte SINTEF en serie fullskalaforsøk med blåkveite-fiske utanfor Senja i Troms. Resultatene så langt viser at nedbrytbare garn har like gode fiskeegenskaper som konvensjonelle nylongarn.