Illustrasjonsbilde fra SINTEFs akustikklab. Foto: Thor Nielsen.

Med lyd som stifinner

Akustikkforskere er i gang med å utvikle et lydbasert navigeringssystem for blinde.

Prinsippet bak det nye verktøyet er at lyden kan brukes til å gi nøyaktig indikasjon om retning. Nå tester ti blinde personer konseptet, med et headset som gir den blinde retningsbaserte lydsignaler,  kombinert med en sensor som gir systemet info om hvilken vei den blinde ser . Navigeringssystemet baserer seg på en kart-applikasjon som kan lastes ned på smarttelefonen. Her plottes rutene brukeren ønsker å benytter seg av inn i forkant.

– Det er viktig å presisere at dette ikke skal være et system som skal erstatte førerhund, men være et supplement. En førerhund viser aldri vei, men loser sin eier trygt på den veien som er valgt, sier forsker og prosjektleder Tone Berg i SINTEF.

Prosjektet er et samarbeid med NavSys i Oslo, i tett kontakt med Statped og Blindeforbundet. Prosjektet  avsluttes i 2018 og finansieres gjennom BIA og Norges Blindeforbund.