Arbeid og ledelse


Laste ikon
LASTER INNHOLD
Gemini.no logo

Kvinner inn i macho styrerom

De mannstunge landbruks- og samvirkeorganisasjonene har pålagt seg selv å få kvinner inn i styrene. Hva vil skje da?

KORTNYTT

Astma i fjøset

Norske husdyrbønder eksponeres daglig for en rekke farlige giftstoffer. Fjøslufta […]

Tema: Nøkkelen til arbeidslivet?

Arbeidsmarkedet skriker etter flere hender. Men stadig flere faller utenfor arbeidslivet. Myndighetene har satt i gang tre program for å få disse tilbake i jobb. Er det realistisk, spør forskere.

Nær, men fjern

Fleksibel arbeidstid gjør at de voksne er mer hjemme. Men ofte er de så opptatt med mobil og pc at barna ikke føler de er til stede.

Gemini.no logo

Ombud med makt

Norske verneombud er ikke redde for å stanse virksomheten i en bedrift. Det løser ofte problemene.

Hyperbyråkratiet rår

Synes du at dokumentasjon, planlegging og rapportering tar for stor del av jobben? Du er ikke alene.

Gemini.no logo

Gode sjefer liker kaos

I omstillingsprosesser rydder gode sjefer i kaos og skaper rolige arbeidsforhold for de ansatte. Selv med stort tidspress stresser de lite.

Gemini.no logo

Ei sunn sjel i ein passe sunn lekam

Fysisk trening gjer deg mindre deprimert og syter for at du er mindre borte frå arbeidet – også om du elles tilhøyrer dei friske og glade. Men alt med måte!