Arbeid og ledelse


Laste ikon
LASTER INNHOLD

Nær, men fjern

Fleksibel arbeidstid gjør at de voksne er mer hjemme. Men ofte er de så opptatt med mobil og pc at barna ikke føler de er til stede.

Gemini.no logo

Ombud med makt

Norske verneombud er ikke redde for å stanse virksomheten i en bedrift. Det løser ofte problemene.

Hyperbyråkratiet rår

Synes du at dokumentasjon, planlegging og rapportering tar for stor del av jobben? Du er ikke alene.

Gemini.no logo

Gode sjefer liker kaos

I omstillingsprosesser rydder gode sjefer i kaos og skaper rolige arbeidsforhold for de ansatte. Selv med stort tidspress stresser de lite.

Gemini.no logo

Ei sunn sjel i ein passe sunn lekam

Fysisk trening gjer deg mindre deprimert og syter for at du er mindre borte frå arbeidet – også om du elles tilhøyrer dei friske og glade. Men alt med måte!

Gemini.no logo

Styrepult for pølsefabrikken

Kan Gilde styre kjøttproduksjonen fra et «dashbord» slik fly styres fra et kontrolltårn, kommer pølsene kjappere ut i butikken.

Gemini.no logo

Både sikkert og uvisst

Aldri har vi hatt det så trygt som nå. Samtidig gripes vi daglig av angst, og det slett ikke uten grunn.