Nye bøker: Samspill i arbeidslivet

Lisbeth Øyum, Tore Nilssen, Morten Levin, Johan Elvemo Ravn:

Demokrati i arbeidslivet

Fagbokforlaget.

 

Boka handler om hvordan arbeidslivet skal organiseres i dag og i framtiden, og hvilke konsekvenser det politiske og sosiale arbeidslivet har for samfunnet vårt.

Forfatterne legger vekt på hvordan samspillet mellom partene i det norske arbeidslivet har vært brukt til innovasjon og nyskapning av produkter og tjenester, og med tanke på hvordan arbeidet organiseres og ledes. Forfatterne viser mulighetene for nyskapende aktiviteter mellom fagforening og ledelse – både for medarbeiderdrevet innovasjon og for å utvikle rollen til faglige tillitsvalgte.