DKNVS. Ellen Alm er ny generalsekretær.
Ellen Alm blir ny generalsekretær i DKNVS. Dermed består hele ledelsen av kvinner for første gang siden 1760. Foto: Thor Nielsen, DKNVS

Historisk ledergruppe i DKNVS

Ellen Alm blir ny generalsekretær i Det Kongelige Norske Videnskabers Selskab. For første gang ledes DKNVS utelukkende av kvinner.

Det Kongelige Norske Videnskabers Selskab (DKNVS) ble stiftet i 1760 og er Norges eldste vitenskapelige institusjon. DKNVS fremmer og formidler vitenskap gjennom foredrag, publikasjoner og vitenskapelige priser. NTNU og DKNVS har samarbeidet ved flere anledninger og i flere sammenhenger.

For første gang i Selskabets 263-årige historie består hele lederteamet av kvinner. I dag ledes DKNVS’ styre av preses May Thorseth, med Asta Kristine Håberg som visepreses. Sammen med den nye generalsekretæren håper preses Thorseth å gjøre DKNVS mer synlig.

Historiker til DKNVS

Ellen Alm er utdannet historiker med arkeologi, pedagogikk og antikkens kultur i fagporteføljen.

Hun kommer fra stillingen som førstebibliotekar ved NTNU Gunnerusbiblioteket, hvor hun i flere år har forvaltet Spesialsamlingene og dets personale. Spesialsamlingene er de antikvariske dokumentsamlingene etter DKNVS’ bibliotek. Alm kjenner dermed institusjonens historie godt.

– Jeg er både kry og stolt over å ha fått denne tilliten. Med den innsikten jeg har i de historiske samlingene , vet jeg hvilken arv jeg forvalter etter de mange høylærde og markante personligheter i Trondheim by og det nordenfjeldske. Det skal bli en spennende reise å utvikle DKNVS videre, sier den nye generalsekretæren.

Heksebrenning

Alm har publisert kronikker, artikler, forelest og laget utstillinger om ulike historiske tema, men har også forsket på 1500- og 1600-tallets trolldomsprosesser. Hun har blant annet utgitt en monografi om Trondheims siste heksebrenning i 1674.

Stillingen som generalsekretær er et åremål på 6 år, som kan forlenges med én eller flere perioder. Alm starter i stillingen 2. mai.