Gunnerusprisen. Bildet viser pandaunge.
Professor Jianguo Liu har blant annet vært involvert i arbeidet med å ta vare på pandaer. Foto: Shutterstock, NTB

Gunnerusprisen i bærekraft til helhetstenker

Gunnerusprisen i bærekraft for 2021 går til professor Jianguo (Jack) Liu ved Michigan State University. Prisen er på 1 million kroner. Professor Liu har blant annet jobbet med pandaer.

Gunnerusprisen i bærekraft er en internasjonal forskningspris på 1 million kroner. Den deles ut annethvert år av Det Kongelige Norske Videnskabers Selskab (DKNVS) og NTNU.

– Jeg er svært beæret og takknemlig over å motta denne prestisjefylte prisen, sier professor Jianguo Liu.

Professor Lius vitenskapelige funn har bidratt til konkrete, positive miljøendringer, blant annet for bevaringen av pandaer i Kina. Han er en drivkraft i arbeidet med å legge til rette for tverrfaglig samarbeid.

Gunnrusprisen. Bildet viser professor Jianguo (Jack) Liu med panda.

Jianguo (Jack) Liu i felten. Foto: Michigan State University Center for Systems Integration an Sustainability

Ekstraordinære vitenskapelige fremskritt

Professor Liu har stillingen som Rachel Carson Chair in Sustainability ved Michigan State University i USA. Han har en helhetlig tilnærming til komplekse utfordringer der mennesker samhandler med miljøet.

– Professor Liu scorer høyt på alle aspekter som er helt sentrale for Gunnerusprisen. Han er fremragende innenfor områdene forskning, samfunnspåvirkning og miljøfotavtrykk, sier May Thorseth, styreleder og preses i DKNVS.

Professor Liu har gjort ekstraordinære vitenskapelige fremskritt innenfor bærekraft, heter det i fagkomiteens enstemmige innstilling.

Menneske og natur er ett

Liu kom på det banebrytende konseptet «telecoupling», et resultat av den økte globaliseringen. Gjennom sin forskning viser han og teamet hans at menneskelig aktivitet ett sted på kloden kan virke inn på naturen og bærekraften et helt annet sted, som gjerne kan være langt unna. Slik er vi alle del av et globalt samfunn.

Gunnerusprisen. Bildet viser cover til bok om pandaer.

Professor Jianguo Lius arbeid er mangfoldig. Her en bok om forholdet mellom pandaer og mennesker.

Han leder arbeidet med å nøste opp i de komplekse nettverkene som den økte globaliseringen fører med seg.

Professor Lius overordnede budskap er at det ikke finnes noe vitenskapelig grunnlag for å skille mellom menneskene og naturen. De to er uatskillelige, både på godt og vondt.

Lius forskning hjelper oss til å håndtere de ulike sårene og arrene vi utsetter planeten vår for.

Verdensledende i integrering

Professor Liu er verdensledende innenfor arbeidet med å integrere økologi med andre fagfelt, som ulike samfunnsfag, fremgangsmåter og ulik teknologi som kan hjelpe oss med å forstå og fremme global bærekraft.

Arbeidet hans har ledet til økt forskningssamarbeid, kommunikasjon, utdanning og kunnskapsdeling med allmennheten. Han grunnla og var første direktør for Center for Systems Integration and Sustainability ved Michigan State University.

Han grunnla International Network of Research on Coupled Human and Natural Systems (CHANS-Net.org), som fremmer samarbeid og kommunikasjon mellom miljøforskere fra mange ulike fagfelt verden over.

Liu har vært delaktig i rundt 380 publikasjoner, hvorav 26 i Science og Nature. Han er blant de mest siterte forskerne på sitt fagfelt, med en google h-indeks på 86 og 30.305 google-sitater.

Gir konkrete endringer

Professor Lius vitenskapelige funn har bidratt til konkrete, positive miljøendringer, spesielt i Kina. Blant annet gjelder dette bevaringen av pandaer, bedre forvaltning av beskyttede områder og en tilnærmet revolusjon innenfor miljøvern i landet som har enorme følger for den globale bærekraften og arbeidet for å motvirke global oppvarming.

Gunnerusprisen. Bildet viser professor Jianguo Liu Photo Michigan State University.

Professor Jianguo Liu. Foto: Michigan State University

– Arbeidet hans har stor betydning i det viktige arbeidet med økologiske sammenhenger og biologisk mangfold. Ikke minst har han vist hvordan ulike fagområder må arbeide sammen for en bærekraftig utvikling, sier Anne Borg, rektor ved NTNU.

Gunnerusprisen i bærekraft henger godt sammen med NTNUs visjon om kunnskap for en bedre verden. NTNU har forpliktet seg på NTNUs bærekraftmål, og arbeider systematisk med å forsterke bærekraft i forskning og utdanning.

Naturmangfold

Professor Liu var en av de koordinerende hovedforfatterne for den globale vurderingen av biologisk mangfold og økosystemer utført av Det internasjonale Naturpanelet, IPBES.

Liu var postdoktor ved Harvard før han kom til Michigan State University. Han har også vært gjesteprofessor ved Harvard, i tillegg til opphold ved Stanford og Princeton.

Professor Liu har mottatt en rekke internasjonale utmerkelser. Blant annet ble han valgt inn i American Philosophical Society i 2015. Dette er USAs eldste vitenskapelige selskap.

Men professoren er ikke den som tar æren alene. Han passer på å dele den med studenter, postdoktorer som er tilknyttet arbeidet, kolleger ved universitetet, alle slags samarbeidspartnere, folk som har gitt finansiell støtte og mange andre, inkludert venner og familie som har støttet ham gjennom årene.

Gunnerusprisen i bærekraft skal etter planen deles ut fredag 1. oktober under en tilstelning i Trondheim. Men denne planen kan bli endret på grunn av pandemien.

Tidligere vinnere av Gunnerusprisen i bærekraft er biologen Kamal Bawa, miljøforskeren Carl Folke og økologiprofessor Sandra M. Díaz.