– Den største trusselen mot biodiversiteten er endret arealbruk, sa professor Díaz. I dag mottok hun Gunnerusprisen prisen for sitt arbeid med biologisk mangfold. Foto: Thor Nielsen, NTNU

– Livsveven går i oppløsning

– Menneskene ødelegger naturen vi alle er en del av, konstaterer vinneren av Gunnerusprisen i bærekraft, professor Sandra M. Díaz.

Professor Díaz liker å sammenligne den komplekse naturen med en vev der alt henger sammen og alt er avhengig av alt.

– Vi er alle en del av denne livsveven. Men denne veven er i ferd med å rakne. Vi må forstå denne veven og lære oss å ta vare på den, sier professor Díaz.

Tradisjonelt har vi forsøkt å forstå de fargerike, synlige trådene i denne veven, det umiddelbart synlige. Men for virkelig å forstå hvordan alt henger sammen, må vi også forstå de underliggende trådene. Renningen som det umiddelbart synlige er vevd inn i og er avhengig av. For uten den rakner hele veven.

Til dem som ikke gir opp

Professor Sandra M. Díaz æret blant annet alle som ikke gir opp, selv når oddsene er svært dårlige da hun mottok Gunnerusprisen i bærekraft mandag. Det kan trengs.

Menneskene er del av naturen. Her fra Patagonia i Argentina. Foto: Dudarev Mikhail, Shutterstock, NTB Scanpix

Díaz mottar prisen for sitt arbeid med biologisk mangfold. Dette omfatter mangfoldet av alle levende organismer, og kalles også biodiversitet. Hun er professor ved Universidad Nacional de Córdoba i Argentina.

Prisen ble delt ut av kronprins Haakon Magnus under musikk- og vitenskapsfestivalen The Big Challenge mandag. Ida Bull, preses i DKNVS, og rektor Gunnar Bovim ved NTNU presenterte prisvinneren.

Gunnerusprisen i bærekraft er en internasjonal forskningspris som deles ut av Det Kongelige Norske Videnskabers Selskab (DKNVS) og NTNU. Prisen er på 1 million kroner. Den ble delt ut under NTNUs musikk- og vitenskapsfestival The Big Challenge i Trondheim 17. juni.

Prisvinner Sandra M. Díaz og preses i DKNVS Ida Bull. Foto: Thor Nielsen, NTNU

Nøkkelperson

Hun er også seniorforsker ved det argentinske forskningsrådet CONICET.

Díaz er spesialist på biologisk mangfold, økologi i økosystemer og planters rolle knyttet til blant annet globale miljøforandringer. Hun har gitt oss nøkkelkunnskap om planteøkologi og biologisk mangfold knyttet til for eksempel global arealbruk.

Tidsskriftet Nature rangerte henne tidligere i år blant de fem forskerne det er verdt å holde et ekstra godt øye med.

Endret arealbruk er verst

Díaz er også en av lederne av den globale vurderingen av Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services (IPBES) og har gitt viktige bidrag til utformingen av plattformen.

IPBES består av hundrevis av forskere fra hele verden. Deres oppgave er å gi objektive råd om biologisk mangfold og økosystemer til politikere og andre beslutningstakere.

– Den største trusselen mot biodiversiteten er endret arealbruk, sa professor Díaz i takketalen.

Hun gjentok derfor budskapet fra IPBES-rapporten som ble lagt frem i vår. Den nest største trusselen er direkte utnytting av ressurser. Først på tredjeplass kommer klimaendringer, ifølge IPBES.

Vi må løse dette sammen

– Jeg sitter ikke på løsningene for bærekraft. Ingen enkeltindivider gjør det. Dette er for stort, og vi må løse det sammen. Jeg mottar derfor stolt denne prisen for å ha bidratt med mine ørsmå biter til dette store puslespillet, sa professor Díaz beskjedent.

Men professor Díaz er en av de mest innflytelsesrike forskerne innenfor utvikling av teorier om og forståelse av biologisk mangfold og rollen dette spiller i en bærekraftig utvikling. Díaz er blant de 1 prosent mest siterte forskerne innenfor sitt fagfelt.

Tverrfaglighet

Professor Díaz har bidratt sterkt til en tverrfaglig tilnærming til biologisk mangfold gjennom samarbeid mellom økologer og fagfolk innenfor samfunnsfaglige disipliner. Blant dette er arbeidet med økologer for å bygge opp en internasjonal database over titusenvis av plantearter.

Díaz har ledet mange forskningsprosjekter over store deler av verden. Hun er blant annet grunnlegger av og leder forskningsnettverket Nucleus DiverSus for Research on Diversity and Sustainability.

Díaz har gjennom sin forskning funnet at kombinasjonen av ulike organismer i et økosystem og rollen de spiller der kan fortelle oss mer om dette økosystemets funksjon og fordeler enn det antall arter alene gjør.

Juryen som tildelte henne prisen var enstemmig.