Her er det god plass, men det er ikke alltid tilfelle. Antallet tvistesaker som gjelder parkering i parkeringsanlegg og boligkomplekser øker. Illustrasjonsfoto: iStock

For store biler og for små parkeringsplasser

Nå anbefaler SINTEF å øke bredden på parkeringsplassene. Årsaken er at personbilene har blitt større, og antallet tvistesaker om parkering øker.  

Som en konsekvens av dette, anbefaler SINTEF å øke bredden på parkeringsplasser fra 2,5 til 2,6 meter.

Anbefalingene gjelder for både boligbebyggelse og andre typer bebyggelse og virksomheter.

– Én ting er at man må kunne kjøre inn og ut av en parkeringsplass på en grei måte. Men når bilen er parkert må man også ha plass til å åpne dørene, slik at man kan komme inn og ut. Dette gjelder alle bilens dører seniorrådgiver Anders Kirkhus i SINTEF. Han har vært med på å lage den nye anvisningen for parkeringsanlegg

Ifølge SINTEF innebærer funksjonell parkering at alle kan sitte i bilen til den er parkert, noe som også vil bidra til å redusere risikoen for alvorlige ulykker i parkeringshus.

– Dette er en utvikling som skjer parallelt i flere andre land. For eksempel økte de tyske anbefalingene fra 2,50 til 2,65 meter bredde tidligere i år, forteller Kirkhus.

Mange konflikter i forbindelse med innendørs parkeringsanlegg dreier seg om plassbehov ved søyler. Søylene kan gjøre det vanskelig å manøvrere, de kan stå i veien for åpning av bildører, og de kan være til hinder når man skal forlate en parkert bil.

– Den reviderte anvisningen er utvidet med klare anbefalinger for hvordan slike utfordringer bør håndteres. Anvisningen er også tydeligere på plassbehov ved enden av en parkeringsgate og for plasser rett innenfor en port, forklarer Kirkhus.

Anvisningen er spisset mot personbil-parkering. SINTEF jobber nå med en egen anvisning om sykkelparkering.