Illfoto: Colourbox

Dyre dropouts

Hver 20-åring som faller ut av arbeidslivet, koster samfunnet 7,1 million kroner.

 I tillegg kommer økt skatt for å finansiere trygder, økt sannsynlighet for rusmisbruk og kriminalitet, smitteeffekter og lavere livskvalitet.

Samfunnsøkonom Torberg Falch ved NTNU har gjort regnestykket og sier det er en klar sammenheng mellom å falle ut av arbeidslivet og falle ut av videregående skole. Av nesten en million nordmenn i alderen 15-30 år er ti prosent verken i arbeid eller under utdanning.