Røros blir framtidas industrilaboratorium

Foto: Thor Nielsen

Med hjelp fra forsknings-Norge skal de fire bedriftene SBS HÅG, Røros Bruk, Røros Metall og Røros Produkter perfeksjonere seg innenfor «masseprodusert skreddersøm» og vise resten av Norge hvordan ferdigvarer bør produseres.

Prosjektet «Arena for masseprodusert skreddersøm», forkortet til ARMS, innebærer at de fire bedriftene blir levende «laboratorier». Pionerprosjektet på Røros går i regi av Norges forskningsråd, med SINTEF som prosjektleder.