Arbeid og ledelse


Laste ikon
LASTER INNHOLD

Slik er norske sjefer

En forsker har delt norske ledere inn i fire ulike kategorier. Kjenner du igjen deg selv – eller sjefen din?

Stenger døra for sårbare jobbsøkere

Viljen til å inkludere eldre og personer med redusert funksjonsevne i arbeidslivet, har sannsynligvis blitt mindre de siste årene, ifølge SINTEF-rapport. Krigen mot sykefraværet får skylda.

Norges farligste jobb

293 fiskere mistet livet siden 1990 og fram til i mai 2013, I følge tall fra SINTEF.

KORTNYTT

Dyre dropouts

Hver 20-åring som faller ut av arbeidslivet, koster samfunnet 7,1 million kroner.

Toyota ser mot Norge

I årevis har en hel verden sett opp til japanske produksjonsbedrifter. Nå vil de lære teamorganisering av norske forskere.

bøker
KORTNYTT

Arbeidsminner

Prosjektet Arbeidsarven (www.arbeidsarven.net) er et samarbeid mellom mange skandinaviske institusjoner, […]

Norske bygdefolk mest radikale

De rødgrønne fikk over 70 prosent oppslutning i mange bygdekommuner ved siste stortingsvalg. Ingen vet hvordan resultatet blir denne høsten, men kommer det mange radikale stemmer fra bygda, er det nok ingen overraskelse.