Sektorene og næringene som fagarbeiderne oppgir som mest relevante for en omstilling, er øvrig industri, undervisning, teknisk tjenesteyting, elektrisitet, vann- og renovasjon og bygge- og anleggsvirksomhet. Foto: ThinkStock.

Oljearbeidere ikke redd for omstilling

  • Av
    Publisert 18.06.15
    Tidligere redaktør og skribent i Gemini

Tre av fire fagarbeidere i petroleumssektoren mener de har kompetanse som er relevant for andre næringer. Det viser en ny SINTEF-undersøkelse.

Rapporten presenterer resultatene fra en spørreundersøkelse blant medlemmer av fagforbundet Industri Energi som jobber i petroleumssektoren. Fagarbeiderne er blant annet spurt om hvor relevant de opplever sin kompetanse og erfaring for jobber i andre næringer og hvordan de ser på framtidsutsiktene i sin bransje.

Mener å ha relevant erfaring

Utfordringene som den norske petroleumsvirksomheten står overfor aktualiserer spørsmål om utvikling av andre bransjer. Spørsmålet er om kompetansen i petroleumsvirksomheten kan være relevant for andre sektorer?

Om lag 75 prosent av fagarbeiderne mener selv at de har utdanning og jobberfaring som er relevant for en rekke andre bransjer. De fleste vil imidlertid fortsette i oljeindustrien dersom de skulle skifte jobb, og mener det er usannsynlig at bedriften de er ansatt i vil vokse i andre markeder enn olje og gass i årene som kommer.

De vurderer kvaliteter som HMS og det å kunne sitt fag, som viktigst. Erfaring og involvering rangeres også høyt.

Rapporten er gjennomført på oppdrag fra Tankesmien Agenda.