kontorbygg

Hvordan går det med IA-avtalen?

Myndighetene og partene i arbeidslivet har stort behov for informasjon fra virksomhetene for å kunne vurdere hvordan avtalen om inkluderende arbeidsliv (IA) følges opp og hvordan oppfølging av sykmeldte fungerer i praksis.

I disse dager gjennomfører SINTEF en spørreundersøkelse blant ledere og ansatte i et utvalg IA-virksomheter.