Kunst


Laste ikon
LASTER INNHOLD

Bilder fra innsiden

Doktorgradstudenter fra NTNU tok hjem priser for beste vitenskapelige bilde. Det vakre og det nyttige kan kombineres.

KORTNYTT

Kunstakademiet ved NTNU: Hva er sant?

Bildet er tatt fra videoinstallasjonen Underströmmar. Carolina Jonsson har filmet i et industriområde – som kan oppleves både som ugjestmildt og som vakkert. Hun har deretter arbeidet videre med scenene og manipulert dem.