Kunstakademiet ved NTNU: If It Ain’t Broke, Don’t Fix It

Kunstakademiet ved NTNU: Kristin Tårnes (23) går på masterstudiet ved Kunstakademiet, NTNU. Hun er opptatt av det hverdagslige og hverdagslige problemer, og humor er som regel viktig i prosjektene hennes. Hennes måte å jobbe på er å starte med en idé, et ord eller en setning, og så utvikle det videre blant annet med tankekart.

Ofte ender det opp med en videoproduksjon. I 2005 startet hun Foreningen Mot Unødvendighet, og en av hennes agendaer har vært den nye designen på IFA-esken, som kom høsten 2006. Derfor arrangerte hun i samarbeid med «Slow TV» en aksjon mot den nye IFA-designen. Dokumentasjonen av aksjonen har hun redigert til en film som heter «If It Ain’t Broke, Don’t Fix It». – Og nå har de endret IFA-esken enda engang, så det er kanskje på tide med en ny aksjon snart, smiler hun.