iskrystaller

Kritikerstudium lagt på is

Masterprogrammet i kunstkritikk og kulturformidling ved NTNU er foreløpig lagt på is. Grunnen er manglende økonomiske ressurser og nedskjæringer ved Det humanistiske fakultet.

Programmet ble startet i 2007, og er nå evaluert. Evalueringen viste at studieprogrammet trengte mer midler, og at det derfor i en nedskjæringsperiode ikke skulle tas opp nye studenter.