Et verk fra Kunstakademiet ved NTNU: 23. februar 1945, III

Beate Gjersvold har studert noen av verkene til kunstprofessor Ove Stokstad i sin nylig avlagte masteroppgave i kunsthistorie ved NTNU. Hun har undersøkt verkene semiotisk (teorien om tegn) for å se hva kunstverkene kan vise til utover seg selv – om de representerer virkelige hendelser.

Hun har også sammenlignet kunstverkene med reportasjefotografiet ved å bruke den amerikanske forfatteren og kunstkritikeren Susan Sontags teorier om det å betrakte andres lidelse. Gjersvold mener at et stykke kunst kan virke sterkere enn et reportasjefoto.

– Fotoet må være sant, mens kunstneren står friere og kan legge inn elementer som betrakteren kan assosiere rundt og tolke, forteller hun.

Ove Stokstad: 23. februar 1945, III, (2004), serigrafi /foto/herdet glass/, 80 x 220 cm. Utsmykning hos Preuss Foto i Horten.