Kunstakademiet ved NTNU: Poetisk aktivisme

Kunstakademiet ved NTNU: I Tømmerdalen i Bymarka utenfor Trondheim står fem treskulpturer, 3,5 til 6 meter høye. De bærer tittelen Pinus Silvetris2 og er laget av masterstudent Tore Reisch.

Bruk av bioteknologi og genmanipulering i naturen er grunnlaget for temaene Reisch jobber med. Multinasjonale selskaper har stor makt over jordbruket, og Reisch er kritisk til hvordan naturen utnyttes for kortsiktig gevinst.

Mest provoserende er bruken av selvmordsgener og designergener som gjør bonden avhengig av frøselskap, og 10 000 år gammel jordbrukskultur med tilpasning til det lokale miljøet forvitrer. Slike gener har også spredt seg til ville planter, med den følge at naturens egen evolusjon forstyrres, og mangfoldet av planter og dyr trues.

Reisch’ skulpturer er 3D-modellerte og tilvirket i lette og sterke materialer som divnycell, glassfiber, karbonfiber og epoxy som tåler all slags vær og påkjenning i naturens eget galleri i Bymarka.