laboratorium

Nytt superlaboratorium til Trondheim

Forskning på mineraler og materialer er viktig for det grønne skiftet. NTNU, NGU og SINTEF går sammen om å etablere et nasjonalt laboratorium for å forske på mineraler og materialer.

Det ekkofrie rommet

Dette spesielle Laboratoriet ved NTNU/SINTEF har vegger, gulv og tak […]