Bioteknologi med rik utstyrspark

Framprovosert av norsk, kravstor industri har det blitt bygd opp en omfattende infrastruktur de siste 10-15 årene i kjemiblokkene ved SINTEF Materialer og kjemi.

Det er gjort investeringer i roboter for 6-8 millioner og kjøpt inn laboratorieutstyr for til sammen 18 millioner. I dag står laboratoriene og utstyrsparken fram som unike – både nasjonalt og i europeisk sammenheng – og fører til økt aktivitet i bioteknologimiljøet ved SINTEF/NTNU. Fagområdet «systembiologi» tar nå av nasjonalt og internasjonalt, og norske forskere har en nøkkelposisjon helt fra oppstartsfasen. SINTEF er sterk på dyrking og analyser, og har derfor kommet inn i prosjekter finansiert via ERA-Net – et samarbeid mellom forskningsråd i flere land.