Sealab

SINTEF SEALAB

Dette er navnet på det nye laboratoriet som skal stå klar for innflytting i den gamle Frionor-fabrikken på Brattøra i Trondheim 1. juli 2005. Fagenhetene som vil bli samlet på Brattøra, er SINTEF Fiskeri og havbruk og SINTEF Marin. Marintek, det marintekniske forskningsinstituttet, vil fortsatt bli liggende på Tyholt. Men før 150 ansatte flyttes, skal det gamle og forfalne industribygget på 18 500 kvadratmeter rehabiliteres for nærmere 100 millioner kroner og bygges om til topp moderne forsknings-laboratorier. Fra sine nye lab-er skal havforskerne blant annet kunne studere fiskens verdikjede i havet, fra produksjon av yngel via oppdrett til foredling. Og ikke minst analysere hvordan man kan begrense skadevirkningene av oljeforurensning i sjøen.