Det ekkofrie rommet

Dette spesielle Laboratoriet ved NTNU/SINTEF har vegger, gulv og tak som er utstyrt med meterdype mineralullelementer, og er praktisk talt totalt fritt for ekko. Nesten all lyd som treffer en slik flate, blir absorbert.

Rommet var bygget i 1963 og var lenge Norges eneste rom med slike egenskaper.

I dag finnes det flere lignende tilbud – blant annet ved NBI (Norges byggforskningsinstitutt) i Oslo.

Det ekkofrie rommet brukes blant annet til å gjøre lydopptak eller måle lydkilder der man ikke ønsker noen innvirkning fra omgivelsene.

Eksempler på dette er klassiske målinger som frekvensrespons og retningsdiagram for en høyttaler.

 

Kilde: Truls Gjestland, SINTEF IKT