Laboratorium med leketøy

Kybernetikkmiljøet i SINTEF og NTNU samarbeider om å lage et lite laboratorium med bevegelige minisystemer, M2L – Moving Minisystems Laboratory – der man kan studere «embedded systems». I et forsøk på å gjøre faget kybernetikk mer interessant, prøver man å vise anvendelsen av teori og kunnskap. Minisystemene er utformet som leketøy slik at de kan benyttes mot både studenter og skoleelever. Tanken er at ungdommen kan lære hvordan datamaskiner styrer mye av systemene rundt oss, og hva som skal til av matematikk for å oppnå styring.