Islaboratorium

Statens vegvesen gir en halv million kroner i støtte til etablering av et islaboratorium ved NTNU. Der kan man studere veikonstruksjoner og vinterdrift under ulike værforhold. Islab’en koster nærmere to millioner kroner og skal stå ferdig i 2009.

I tillegg er Vegvesenet med på å finansiere en postdok-stilling ved NTNU for å styrke grunnforskning og opplæring innenfor vinterfysikk og vinterdrift.