fabrikkpipe

Testing av flytende hydrogen

I framtiden kan hydrogen i flytende form sørge for effektiv og kompakt distribusjon – i første rekke innenfor transportsektoren. Forskerne ønsker derfor å få mer erfaring rundt hydrogenteknologi – blant annet å finne en mer effektiv teknologi for å kunne gjøre hydrogen flytende i stor skala.

Av denne grunn har SINTEF Energiforskning og Shell Hydrogen bygd et laboratorieanlegg ved SINTEF som skal produsere 2 kilo flytende hydrogen per time. Prosjektet «Efficient Hydrogen Liquefaction Processes» vil demonstrere teknologien og gi nyttig erfaring.