Kronikker

Laste ikon
LASTER INNHOLD
KRONIKK

Grønne vinduer

Vinduer ble lenge betraktet som energisluk i vinter-Norge. Men utstyrt med siste nytt fra forskningsfronten på dette feltet, kan kontorbygg bruke mindre energi enn bygninger helt uten vinduer.

KRONIKK

Bygg bru over den teknologiske dødsdal

Mange innovasjoner krysser aldri «the technology valley of death», spranget fra utvikling av ny teknologi til kommersialisering. Ifølge analysebyrået Frost & Sullivan gjelder dette 4 av 5 innovasjoner.

KRONIKK

Broen – krim eller karriere?

Denne høsten har vi fått en ny bro på NTNU. Men det handler ikke om Saga Norén og den dansk-svenske kriminalserien på begge sider av Øresundsbroen.

KRONIKK

Norges smarteste investering

Alle vet at det å satse på læreren er en kjempegod investering. NTNU tar sin del av ansvaret ved å gi Norge de aller beste lektorene.

KRONIKK

Strømmen skal fram

Samfunnet er avhengig av å unngå strømbrudd i stor skala. Europa utvikler nå metoder som skal øke forsyningssikkerheten på en samfunnsøkonomisk forsvarlig måte.

Gemini.no logo
KRONIKK

Hemmelig brannkunnskap

Samfunnet går glipp av viktig kunnskapsoverføring om brannsikkerhet, fordi staten har overlatt til industriaktører å finansiere brannforskningen.

KRONIKK

Mange voldtektsofre har skyhøy promille

Prøver tatt av kvinner som har henvendt seg til overgrepsmottaket i Trondheim, viser at de i snitt hadde en promille på 1,9 da overgrepet skjedde. Det er nok til å sette en ung kvinne helt ute av spill.

KRONIKK

Krangelen om barna

Sommer er ofte høysesong for samlivsbrudd. Er det riktig å tvinge konfliktforeldre til mer megling?

KRONIKK

Kvinner og stemmerett

Kvinnestemmeretten i 1913 er en viktig kvinnepolitisk begivenhet, men ikke mindre betydningsfull for det norske demokratiet. Med stemmerett til kvinner ble den politiske demokratiseringsprosessen som hadde pågått gjennom 1800-tallet sluttført.

KRONIKK

Ambisiøs skolerehabilitering

Brandengen skole i Drammen er et demonstrasjonsbygg i EU-prosjektet «School of the Future Towards Zero Emission with High Performance Indoor Environment».

KRONIKK

Brems forskningsbyråkratiet!

Forskere flest er fanget i en institusjonell tvang: de kan ikke slutte å søke om forskningsmidler. Som regel er det bortkastet tid, kreativitet og motivasjon.

KRONIKK

Hva koster et kulturhus?

Stjørdal kommune bygger kulturhus. Byggekostnaden har vært gjenstand for omfattende debatt og behandling. Usikkerheten slike prosjekter alltid inkluderer fremstår likevel som underkommunisert.

KRONIKK

Klimaløsning i rør

SINTEF Energi får nøkkelrolle i EU-prosjekt som skal sikre at innfanget CO2 kan fraktes trygt og kostnadseffektivt i rør – fra fangstanlegg til lagringssted. Et nytt eksempel på at arbeid i forskningssenteret FME BIGCCS resulterer i internasjonal aktivitet.

KRONIKK

Pengene eller livet

Økonomi og helse henger nøye sammen. Derfor er politikk av stor betydning for folkehelsa, av større betydning enn mange kanskje er klar over. Men hvordan økonomi og helse egentlig henger sammen i rike land er det kanskje enda færre som er klar over.

KRONIKK

Neppe mer forskning i horisonten

Mange etterlyser mer forskning i Norge. Er det da riktig å øke overføringene til EUs nye forskningsprogram, slik den nye forskningsmeldingen legger opp til? I så fall bør forskningsbudsjettet til norske programmer økes tilsvarende.

KRONIKK

Plettfri gjenvinning av lettmetall

I Holmestrand får aluminiumskrap nytt liv – på energibesparende vis. Tilbake får Europa valsede plater av resirkulert aluminium som tåler å være «ytterklær» for bygninger.