Egentrening skal hindre gjengangere i NAV

Arbeidsledige som har vært lenge i hjelpeapparatet, passiviseres og overlater ansvaret til andre. Nå satses det på et IT-verktøy som skal gi dem mestringsfølelse.

Brukere justerer høreapparatet selv

Mer enn 20 prosent av folk med høreapparat bruker utstyret mindre enn én time daglig på grunn av problemer med tilpasning. Nå blir brukeren selv med på å stille inn apparatet.

Røykfri lavvo?

Hurtigrute-turistene kan få et mer behagelig i opphold i lavvoen når de kommer innom neste sommer.

KORTNYTT

Mindre salt og mettet fett i matpakken

Brød, smelteost og spekepølser er vanlig i norske matpakker. Matprodusenter og matforskere ønsker å gjøre noe med dette siden det bidrar til at vi får for mye salt og fett i oss.

KORTNYTT

Fartssynder går i arv

En ny SINTEF-undersøkelse om fartsatferd og holdninger til fart blant menn i alderen 18-30 år, viser at 6 av 10 gutter tror at far synes det er greit om de kjører litt for fort.

KORTNYTT

Er det mulig å forberede seg på terror?

Terrortrusselen mot Europa øker, og trusselbildet er komplekst. Et angrep kan nå skje med lette, myke våpen og uten større organiseringer. Er det mulig for Norge å tilpasse tiltakene når vi ikke kjenner trusselbildet?

Medisinautomat ga eldre mestring

I Bærum kommune har 16 eldre prøvd ut automatisk utdeling av medisiner hjemme i stua. Blant resultatene var økt mestring, tidsbesparelse for hjemmetjenesten og færre feil ved medisineringen.

KORTNYTT

Mer opptatt av komfort enn energisparing

Det er ikke økonomisk gevinst som gjør at vi etterisolerer eller skifter vinduer for å spare energi. Det er ønsket om bedre komfort som ligger til grunn når nordmenn vurderer å oppgradere huset sitt.

Fortsatt underrapportering av svikt

En ny meldeordning skulle bidra til å minske antallet uønskede sykehushendelser. Men kriteriene for hva som skal rapporteres, er for uklare til å bedre pasientsikkerheten, ifølge ny rapport.

Seige materialer for Arktis

Olje- og gassutvinning i 40-60 grader minus, krever at forskere videreutvikler materialer så de kan tåle mye juling.

Kulturforskjeller gir HMS-trøbbel

Utenlandske arbeidstakere på en byggeplass viser andre holdninger og sikkerhetsatferd enn nordmenn. Fast ansettelse og lengre kontrakter hjelper, hevder forsker.

KORTNYTT

Dårlig til beins? Se her!

Hvilken rolle spiller transport for arbeids- og karrieremuligheter til personer med nedsatt funksjonsevne? Dette skal forskere nå undersøke.