Fartssynder går i arv

En ny SINTEF-undersøkelse om fartsatferd og holdninger til fart blant menn i alderen 18-30 år, viser at 6 av 10 gutter tror at far synes det er greit om de kjører litt for fort.

Gutter som selv mener det er greit å kjøre 10-15 km/t over fartsgrensen, tror i størst grad at faren deres aksepterer det. Langt færre tror mor ville akseptert det samme.

I følge atferdspsykolog Dagfinn Moe ved SINTEF er det altså en sammenheng mellom egne holdninger til fart og det målgruppen selv tror er fars holdninger, og denne sammenhengen er sterkere enn til hva de tror er mors holdninger

Undersøkelsen danner grunnlag for å evaluere effekt av en fartskampanje i regi av Statens vegvesen, rettet mot unge menn. Etterundersøkelsen vil gjennomføres etter kampanjeperiodens slutt.