Er det mulig å forberede seg på terror?

  • Av
    Kortnytt publisert 24.02.15
    Tidligere redaktør og skribent i Gemini

Terrortrusselen mot Europa øker, og trusselbildet er komplekst. Et angrep kan nå skje med lette, myke våpen og uten større organiseringer. Er det mulig for Norge å tilpasse tiltakene når vi ikke kjenner trusselbildet?

Dette er tema for seminaret som SINTEF arrangerer i Oslo den 12. mars.
I forskningsgruppa som Jan Håvard Skjetne på SINTEF leder, er det de siste åtte årene forsket på å forstå hvilke utfordringer nødetatene har under en hendelse. Man har forsøkt å komme fram til verktøy som vil hjelpe politi og andre etater til å løse en terrorsituasjon på en bedre måte.

–  Vi har i det siste arbeidet med hvordan treningen kan bli bedre ved hjelp av «mixed-reality» treningssystemer, sanntids risikovurderinger og hvordan få oppdaterte planer og modeller for bygninger og infrastruktur. Dette vil jeg ta opp på seminaret, sier Skjetne.

Tidligere sjef for Beredskapstroppen, Anders Snortheimsmoen, vil foredra om “Hvordan forberede seg på et trusselbilde som stadig er i endring?”
Og Bjørn Axel Gran, som er spesialingeniør i Safetec, vil snakke om  “Norske kraft- og energiselskap må øve på terrorangrep”.
Stortingsrepresentant Jan Bøhler fra Arbeiderpartiet, var nylig på nrk og mente at Heimevernet burde gjenopprette sin antiterrorgruppe. Han stiller også i panelet og diskusjonen etterpå.
Påmelding