I Kjøllefjord tar Ellinor og Ailu Utsi imot besøkende fra hurtigruta, og med bespisning i teltet, ønsker man ikke røyk i "lokalet". Illustrasjonsfoto: Robin Lund/Ofotingen.

Røykfri lavvo?

Hurtigrute-turistene kan få et mer behagelig i opphold i lavvoen når de kommer innom neste sommer.

Problemet i dag er at forbrenningen blir dårlig hvis temperaturen i bålet ikke er høy nok og hvis lufttilførsel er før svak. Da blir det røyk i teltet.

– For turister med allergiproblemer er røyk spesielt irriterende for øyne og luftrør, sier Alex Cable ved SINTEF. Han tror at innendørs bålbrenning skal kunne skje uten plagsom røyk, og er i gang med en modell med et tokammersystem.

Ekteparet Utsi som driver selskapet Davvi Siida i Tana, har lenge plagdes med røyk i storlavvoen sin i Kjøllefjord. Foto: SINTEF

Ekteparet Utsi som driver selskapet Davvi Siida i Tana, har lenge plagdes med røyk i storlavvoen sin i Kjøllefjord. Bildet er av lavvoen deres utenfor Alta. Foto: SINTEF

Turistnæring med problem

Ekteparet Utsi som driver selskapet Davvi Siida i Tana, har lenge plagdes med røyk i storlavvoen sin i Kjøllefjord. Davvi Siida ble etablert i 2007, og har siden da levert produktet A Taste of Lapland til Hurtigruten. I Kjøllefjord tar Ellinor og Ailu Utsi imot besøkende fra hurtigruta, og med bespisning i teltet, ønsker man ikke røyk i “lokalet”.

Siden ekteparet har ønsker om å utvide reiselivsselskapet sitt, begynte de å søke etter hjelp. De skaffet seg penger fra Norges Forskningsråd, VRI Finnmark, Finnmark fylkeskommune og Innovasjon Norge- og kom i kontakt med SINTEF-forsker Axel Cablé.

Tokammersystem som løsning

Cablé kom til Finnmark med både utstyr og tegninger over hvordan bål-løsningen i lavvoen kunne bli. Han gjorde inneklima målinger i en lavvo utenfor Alta og viste fram en liten modell han hadde med seg som kunne bli en del av løsningen.

Med et tokammersystem vil det komme luft inn i den nederste delen. Lufta fraktes opp i det ytterste kammeret som varmes opp, og så brennes røyken og den varme lufta opp i hovedkammeret. Foto: SINTEF

Det nye prinsippet som sørger for at det kommer luft til, er i bruk i  alle moderne vedovner. Bildet er fra uttestingen. Foto: SINTEF

Cablé forklarer at med tokammersystemet vil det komme luft inn i den nederste delen. Lufta fraktes opp i det ytterste kammeret som varmes opp, og så brennes røyken og den varme lufta opp i hovedkammeret. Dette gir en mer effektiv og varmere ild, samt en renere forbrenning, og prinsippet er i bruk i de fleste moderne vedovner.

Mer varme i teltet

–  Turistene synes også det er kaldt i deler av teltet, så vi skal jobbe med å fordele varmen i lavvoen, sier Cablé.
Forskerne vil vurdere en maling med spesielle strålingsegenskaper som skal reflektere varmen tilbake til folkene i teltet.

Ferdig til neste sommer

Modellen skal nå lages i full skala ved SINTEFs eget verksted i Oslo. Installasjonen må graves ned under bakken i lavvoen slik at ingenting er synlig for øyet. Det er viktig for alle at tekniske løsninger ikke skal forringe opplevelsen i lavvoen.

– Muligens må det være et rør som tilfører luft utenfra, men vi må finne en løsning slik at lufta som tilføres, fordeles inne i systemet på en effektiv måte, sier Cable.
Det nye tiltaket vil ikke komme i drift denne sommeren siden turistsesongen er i gang allerede fra 15. mai, men til neste sommer skal turistene kunne glede seg over en røykfri og varm lavvo når de kommer på besøk. Så langt er det ikke snakk om noen form for kommersialisering eller løsning for alle.