Ambulansen kommer for seint fram i nord

  • Av
    Kortnytt publisert 23.03.15
    Tidligere redaktør og skribent i Gemini

Ambulansetjenesten ved Universitetssykehuset Nord-Norge er ikke i nærheten av å tilfredsstille veiledende nasjonale krav til responstid. Det slår en rapport fra SINTEF fast.

Ved årtusenskiftet kom Stortinget med veiledende nasjonale krav til responstid for landets ambulansetjenester. Responstiden ble satt til henholdsvis 12 minutter i by og 25 minutter i grisgrendte strøk. Når ambulansen bruker lengre tid enn dette kalles det et brudd.

Ifølge Sintef har de 31 ambulansestasjonene ved UNN en gjennomsnittlig bruddprosent på akutte oppdrag på 45,5 prosent i by og 34,2 prosent i distriktene. I Tromsø angis bruddprosenten å være på hele 59 prosent i by og 85,9 prosent på landet.
For å kunne nærme seg en bruddandel på 10 prosent, må ambulansetjenesten ved UNN utvides med 15 stasjoneringssteder for driften på dagtid, opplyses det i rapporten. Dersom det skal kuttes i antallet stasjoner, vil det øke responstiden i flere kommuner.