De nye byggereglene fordrer veiledning

  • Av
    Kortnytt publisert 16.06.15
    Tidligere redaktør og skribent i Gemini

Forskere ved SINTEF Byggforsk har kastet seg rundt og laget en veiledning til de nye byggereglene som trår i kraft fra 1.juli .

I følge Anders Kirkhus som er seniorrådgiver i SINTEF, kan de nye reglene lett misforstås.
De nye reglene sier nemlig at fra og med 1. juli kan du blant annet bygge garasje eller uthus på inntil 50 kvadratmeter, eller et tilbygg på 15 kvadratmeter, som vedbod eller veranda. Alt dette kan du bygge innenfor 1 meter fra tomtegrensen, helt uten godkjennelse fra naboen.

-Men vi ønsker ikke at flere skal bygge feilaktig, og ende opp med å ha ulovlige bygg på tomta, sier Kirkhus.
Derfor har både SINTEF og Direktoratet for byggkvalitet (DIBK) skrevet en veiledning som folk kan følge for å unngå dyre tabber. DIBKs sin veileder finnes her. SINTEF sin veileder er publisert på denne siden