7. mai: Åpent seminar om offshore vindkraft

Kan offshore vind bli en global storindustri og ny vekstnæring i Norge? Ja, mener John Olav Tande ved SINTEF Energi.

Tande er en av flere foredragsholdere som stiller på SINTEF-seminaret i Oslo 7. mai.

Interessen for offshore vindkraft er stigende. Statkraft og Statoil er allerede aktive som utbyggere i UK, og norsk industri bidrar med leveranser av teknologi og kunnskap internasjonalt. Totalt har over 150 norske selskap interesse innenfor feltet. Tidspunktet er ideelt for at oljekompetanse kan flyttes over til et nytt og framtidsrettet satsingsområde. Men er det vilje og guts nok hos politikere og industri til å satse stort og langsiktig nok? Det skal seminaret forsøke å svare på.

Blant foredragsholderne er Anders Bjartnes, fra Klimastiftelsen, Sverre Gotaas, som er styreleder Kongsberg Innovasjon, og Stortingsrepresentant Heikki Holmås. For mer opplysning og påmelding