Kraft i hver ruke

Når kumøkka ligger og putrer i fjøskjelleren, dannes klimafiendtlig metan. I et biogassanlegg kan møkka utnyttes til energi og bli et pluss for distrikts-Norge.

Den tynne hinna

Plantenes fotosyntese er avhengig av membraner. Og vi hadde ikke hatt hørsel uten trommehinna. Må det også en membran til for å redde oss fra en klimakatastrofe?

Lys i tunnelen

Et stort antall mennesker føler ubehag i tunnel. Men angsten kan dempes.

Robotbarna

Hjernen deres er som hos en ettåring. Forskerne ønsker å få dem opp på tenåringsstadiet. Minst.

Bekymret for alderdommen

Få land i Europa bruker så mye penger på de eldre som Norge. Likevel er det vi som bekymrer oss mest for å bli gamle og hjelpetrengende.

Gemini.no logo

Med brenselceller i bilen

Hvordan kan et lite batteri gjøre om hydrogen til elektrisitet – som så igjen skal drive bilene våre?

Liker du Mozart?

Noen slapper av med Mozart, mens andre foretrekker heavyrock. Hvordan kan lyd stimulere oss, få oss deprimerte, eller gjøre språkinnlæringen lettere?

Pumper varme fra naturen

Hvordan er det mulig å hente ut varme fra kald luft ved hjelp av ei varmepumpe? Og vil jeg spare penger på et slikt tiltak?

Gemini.no logo

Energi – i akutt krise?

Rikfolk kjøper egne kraftverk for å sikre seg energi. Blir vi andre stående å hutre i mørket?

Gemini.no logo

Vareflyt til verdensrommet

Hvordan frakte varer mellom jorda og en romstasjon 400 kilometer ut i verdensrommet på best mulig måte? Marintek har løsningen.