Oppdatert om ventilasjon

  • Av
    Kortnytt publisert 02.06.15
    Tidligere redaktør og skribent i Gemini

Byggforskserien gir fem rettledninger når det gjelder moderne ventilasjon.

I dagens og framtidens bygninger er det viktig å installere ventilasjonsanlegg som holder mål med hensyn til luftmengder, driftssikkerhet, komfort, energieffektivitet og brukervennlighet. Fem reviderte anvisninger i Byggforsk-serien er de første av flere som kommer innenfor ventilasjonstemaet.

Hovedfokus i de reviderte anvisningene er lagt på boligventilasjon; fra planlegging og utforming til drift av balanserte ventilasjonsanlegg. I tillegg beskrives krav og anbefalinger om luftmengder for alle typer bygninger. Les mer her