Institutt for nordistikk og litteraturvitenskap

NYTT LIV TIL TRUA SPRÅK

Berre nokre hundre menneske snakkar i dag sørsamisk. Språket burde difor ligge på sotteseng. Men det nektar å døy.

Gemini.no logo

Boksing og demokrati

Litteraturviter Bodil Børset analyserer radiomediets utvikling gjennom sportssendinger. Hun bruker fem legendariske boksekamper som eksempler.

Fri oss fra Ibsen

Verden har bruk for Henrik Ibsen. Men har norske skoleelever det?

Gemini.no logo

Men er det litteratur?

Det handlar om vår eksistens. Om kva som er og ikkje er. Det dreier seg om kva vi trur på, håper på, om våre ideal. Det er science fiction.