NYE BØKER: RYTMEN BAK

Sissel Furuseth (red.): Kunstens rytmer i tid og rom. Tapir Akademisk Forlag.

 

Rytmefenomenet er en viktig nøkkel til forståelse av menneskets utfoldelse i livet og kunsten. I denne boka belyser nordiske forskere og ut-øvende kunstnere hvordan tilblivelse og tilegnelse av kunst er preget av rytmiske prosesser og strukturer. Modernismens mange tverrestetiske overskridelser tvinger forskere til å tenke nytt, og boka inneholder en rekke analyser av nyere litteratur, arkitektur, musikk og billedkunst.

Boka er satt sammen av bidrag fra den nordiske Interart-konferansen med samme navn, som ble arrangert ved NTNU i 2003. Redaktøren er stipendiat ved Institutt for nordistikk og litteraturvitenskap, NTNU.