Nye bøker: Hvor går dialektene?

Brit Mæhlum og Unn Røyneland:

Det norske dialektlandskapet

Cappelen Damm Akademisk

 

 

Norske dialekter er i endring – som de alltid har vært. Men hvor står dialektene i dag? Hvilke endringer har de gjennomgått de siste tiårene – og i hvilken retning går de?

«Det norske dialektlandskapet» er først og fremst skrevet for studenter, men vil også være til glede for andre som er interessert i dialekter.

Mæhlum er professor i nordisk språk ved NTNU, og Røyneland førsteamanuensis ved Universitetet i Oslo.