NYE BØKER: Sivilisasjonskritikk

Britt Andersen:Ubehaget ved det moderne. Kjønn og politikk i Knut Hamsuns kulturkritiske romaner.

Tapir akademisk forlag.

 

Den feminiserte mannen, den nye kvinnen, og befolkningspolitikk er sentrale tema i Hamsuns sivilisasjonskritiske romaner. Her gikk Hamsun inn i sin samtids politiske debatter omkring kjønn og modernitet, reproduksjon og nasjonens utvikling.

Dette er deler av Hamsuns forfatterskap som til nå har vært lite utforsket, og Andersen fyller med denne boka et hull i Hamsun-forskningen – og anvender perspektiver på forfatterskapet, som tidligere har vært lite framme.

Britt Andersen er professor i allmenn litteraturkunnskap ved NTNU.