Skeivt blikk på Prøysen

• I 2004 ble det kjent at Alf Prøysen sannsynligvis var biseksuell. Litteraturviter Britt Andersen har nylest Prøysen i lys av dette. Hun har kommet til at Prøysen nærmer seg temaet i flere av sine tekster, men at deler av forfatterskapet kjennetegnes av skjulthet, dobbeltheter og tvetydigheter. – Prøysen omskriver. Han sier det aldri direkte. Det er et veldig hemmelig, innforstått språk som man sannsynligvis bare forstår om man er i samme situasjon, skriver Britt Andersen i Klassekampen. Hun er førsteamanuensis i nordisk litteratur ved NTNU.