NYE BØKER: Lærestykker

Knut Ove Eliassen og Knut Stene-Johansen: Ledeord

Cappelen akademisk forlag

Forfatternes ambisjon er å vise hvordan litteraturvitenskapelig teori på et fruktbart vis kan integreres i tekstanalysen. Boka inneholder en serie analyser av passasjer hentet fra sentrale tekster i europeisk litteratur.

Hensikten er å si noe om hvordan begreper fungerer i en litterær analyse. Ved å etablere sammenhenger og få forskjeller til å tre fram, gir begrepene et mål for tekstenes betydningsmangfold og kompleksitet. Slik frambringer vellykkede pg produktive begreper ny erkjennelse og ikke bare gjenkjennelse.

Eliassen og Stene-Johansen er begge er professorer i allmenn litteraturvitenskap, ved henholdsvis NTNU og Universitetet i Oslo.