NYE BØKER: OLGASTRETET OG MYE MER

Eli Johanne Ellingsve: Stedsnavn på Svalbard

Tapir akademisk forlag

Olga (1822-1902) var dronning av Würtemberg, og gift med kong Karl 1. På Svalbard har hun fått et havområde mellom Barentshavet og Kong Karls land oppkalt etter seg.

Olga er ikke den eneste utlendingen som har satt navnespor etter seg på Svalbard. Her finnes for eksempel Scott Keltiefjellet – oppkalt etter en skotsk geograf; Zorgdragerfjorden – oppkalt etter en nederlandsk hvalfanger; og Lomonosovfonna – oppkalt etter en russisk forfatter og vitenskapsmann. Dessuten finnes en rekke stedsnavn som gjenspeiler naturforhold eller menneskelig aktivitet gjennom flere hundre år.

På kartbladet Svalbard i målestokk 1:2 000 000 finnes i alt 470 navn. Forfatteren forklarer og kommenterer samtlige – og viser dermed på en kortfattet måte Svalbards plass i historien, næringsmessig så vel som politisk.

Boka er tospråklig: Tekstene står på både norsk og engelsk, og er skrevet for den alminnelige leser som ikke har spesielle Svaldbard-kunnskaper på forhånd. Eli Johanne Ellingsve er navneforsker og ordbokkonsulent ved Institutt for nordistikk og litteraturvitenskap, NTNU.